Dịch vụ

Phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường

ARCH thấu hiểu tầm quan trọng của việc kết hợp giữa các năng lực có sẵn với các hệ thống mới đang phát triển, cùng với bí quyết công nghệ để đối mặt với những thách thức vượt thời gian, nắm bắt cơ hội tại khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn chuyên môn và triển khai hiệu quả về chi phí trong các danh mục chính sau đây.

Xác định các cơ hội khả thi và quản lý các dự án đang thực hiện, cho phép khách hàng mở rộng kinh doanh trong ngành của họ.

 • Hướng tiếp cận các cơ hội mới, tham gia đấu thầu và xin ngân sách
 • Đánh giá thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và phát triển chiến lược
 • Tính khả dụng trong thời gian thực và tiếp cận khách hàng trực tiếp
 • Am hiểu về thị trường nội địa, trách nhiệm pháp lý, sự tin tưởng và giữ liên hệ thường xuyên nhất với khách hàng
 • Các công cụ tiếp thị sáng tạo tại thị trường nội địa

Quản lý, vận hành và hỗ trợ dự án

Cung cấp dịch vụ Quản lý dự án (PMO- Project Management Office) trọn gói, gồm quản lý và báo cáo dự án, lập kế hoạch, lịch trình, lập kế hoạch và quản lý, quản lý rủi ro và đảm bảo toàn bộ quy trình quản lý dự án.

 • Quản lý tại địa phương, hỗ trợ trực tuyến
 • Quản lý đấu thầu và các dịch vụ tư vấn thương mại
 • Logistic, hành chính, thông quan hải quan, lưu kho và phân phối
 • Dịch vụ hỗ trợ Logistic tích hợp (ILS)
 • Cơ sở hạ tầng và giám sát xây dựng
 • Đào tạo và đồng bộ

Bản địa hóa

Bản địa hóa để phù hợp với các thị trường đang nổi đòi hỏi những kỹ năng đàm phán và ra quyết định nhanh chóng. ARCH cung cấp gói hỗ trợ bản địa hóa toàn diện và có hiệu quả về chi phí, gồm một loạt dịch vụ cho phép khách hàng nhanh chóng thiết lập các hoạt động thực tiễn tại khu vực.

Truyền thông và quan hệ khách hàng
 • Vận động và phối hợp với chính quyền địa phương
 • Điều phối quan hệ với khách hàng
 • Dịch thuật và thích ứng với văn hóa địa phương
Phân tích và quản lý rủi ro
 • Phân tích rủi ro chính trị
 • Quản lý xung đột tiềm ẩn với các tác nhân địa phương
 • Các dịch vụ hành chính, quy định và thuế
 • Dịch vụ pháp lý và kế toán
Dịch vụ trong thị trường nội địa
 • Tiêu chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng và các chứng nhận, dịch vụ nhân sự / hợp đồng trong nước / nhà thầu nội địa, dịch thuật và nội địa hóa tài liệu kỹ thuật / tiếp thị / phần mềm / web / phương tiện, v.v.