An ninh nội địa

PHÒNG CHỐNG - ỨNG PHÓ - PHỤC HỒI

Tại ARCH, chúng tôi cung cấp cho khách hàng lợi thế chiến thuật riêng biệt thông qua các giải pháp thiết kế cụ thể cho từng ngành dành cho các hoạt động quân sự và an ninh trong khu vực.

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ cho các tổ chức chính phủ và thương mại bằng cách phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa liên quan đến an ninh quốc phòng, khủng bố và tội phạm.

Các nỗ lực hợp tác của chúng tôi với các nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực này đã đem lại những giải pháp có hiệu quả cao, giải quyết các thách thức tại khu vực Đông Nam Á.


Các lĩnh vực an ninh nội địa chúng tôi phục vụ được liệt kê dưới đây: